Några träningsvarv på Hälla Ring, Västerås 2016-05-23.

Några träningsvarv på Hälla Ring med OKJ, 2020-08-02