Några träningsvarv på Hälla Ring, Västerås 2016-05-23.