Ett par varv på Rörken Ring, Uppsala.
Första träningen där för grabbarna inför Rasbo KM 2014-08-12.

Några träningsvarv på Hälla Ring, Västerås 2016-05-23.